Obranné pepřové spreje pro Vaše bezpečí.

Obranné spreje, lidově „pepřáky“ jsou jedny z nejprodávanějších volně dostupných zbraní pro vaši obranu. Tyto prostředky nejsou zařazeny mezi zbraně a lze je prodat osobám starších 18 let. Tyto spreje lze s úspěchem použít při obraně vůči lidskému ale i zvířecímu agresorovi. U zvířat je především pes.
Účinné látky těchto sprejů určené pro civilní trh jsou v zásadě dvě. Jedna chemického původu nazývaná „chlorbenzalmalodinitril“ ve zkratce  (CS) a druhá na přírodní bázi, což je především „oleoresin capsicum“ (OC), což je výtažek z jednoho druhu velmi pálivých papriček. Zde bych rád upozornil na to, že ačkoliv všichni známe obranné spreje jako „pepřové spreje“, nemají s pepřem nic společného.  Obě tyto dráždivé látky mají stejné nebo alespoň velmi podobné účinky při kontaktu se sliznicemi, a to znamená, že je potřeba zasáhnout především oči, nos a ústa. U zasaženého člověka do obličeje dochází k velmi intenzivnímu a bolestivému pálení očí, k drobným dýchacím problémům jako je pocit dušnosti, dávivý kašel a někdy i žaludeční nevolnost. Zároveň dochází ke ztrátě orientace. Tyto stavy u zasažené osoby mohou přetrvávat až 45 minut, pokud jí není poskytnuta odborná první pomoc. Na druhou stranu patří k nesporným přednostem těchto „pepřových“ sprejů to, že nepoškozují zdraví a nezanechávají trvalé následky.
Další důležitou vlastností spreje je způsob jak je účinná látka aplikována na útočníka. Máme na trhu čtyři základní druhy sprejů. Nejznámější je aplikace pomocí aerosolové mlhy ( FOG )  tedy něco jako lak na vlasy. Zákazníci tento druh příliš nechtějí, a argumentují tím, že rozprášený aerosol díky větru nebo průvanu zasáhne i vlastního obránce. Na první pohled mají pravdu. Bohužel ale neznají správný postup jak tento druh spreje používat. U tohoto druhu obranného spreje se necílí přímo na útočníka, ale rozprašujeme do prostoru za sebe a při tom se snažíme nebezpečný prostor opustit. Pokud se útočník rozhodne nás pronásledovat, musí projít rozptýlenou látkou, která se postará o zbytek. Dalším druhem je sprej tak zvaná tekutá střela ( JET). Tento sprej vystřikuje úzký paprsek účinné látky až na vzdálenost 4m. Zde míříme na obličej útočníka. Výhodou je, že se do obličeje dostane větší množství účinné látky. Nevýhodou je naopak to, že ne vždy se nám podaří přesně zamířit. V boji, kdy jsme pod stresem to nemusí být až tak jednoduché jak se na první pohled zdá. Dalšími variantami jsou spreje gelové nebo pěnové.. Výhodou obou variant je to, že účinná látka ulpívá na zasaženém místě a daleko hůře se odstraňuje a tedy působí déle. Je zde i daleko menší riziko zasažení obránce. Tyto spreje se doporučují do uzavřených prostor jako je automobil nebo výtah.
Po praktických zkouškách které jsme společně prováděli s instruktory České asociace KRAV MAGA KAPAP vím, že obranné pepřové spreje doopravdy fungují. Jen je potřeba si uvědomit, že účinek není okamžitý. Mezi aplikací spreje a zneškodnění útočníka může uběhnout až 10 vteřin. A to je dost dlouhá doba na to, aby Vás agresivní útočník dokázal zranit. Proto se jako naprosto nutné ukázalo, že je bezpodmínečně nutné se pohybovat a měnit svoje postavení vůči útočníkovi. Protože pokud nedáte útočníkovi možnost aby Vás zachytil nebo udeřil během prvních vteřin, pak je výhoda na vaší straně. A nezapomeňte, každé Vaše napadení by mělo být oznámeno na PČR.
Obraný sprej Vás neochrání od možného napadení, ale může Vám pomoci tuto nepříjemnou situaci vyřešit ve Váš prospěch. Přeji Vám, aby jste svůj sprej nemuseli vlastně vůbec použít, nebo ho i používali co nejméně.